Privacystatement - Blanken Meerburg hypotheken & verzekeringen

Wij houden ons bezig met diensten op het gebied van advisering en bemiddeling in verzekeringen, hypotheken en andere financiële producten.

 

We zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit Privacystatement informeren we je hierover. Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op via oq@blankenmeerburg.nl of 050-5015763

 

Deze disclaimer is eveneens van toepassing op de andere sites van Blanken Meerburg:


blankenmeerburg.nl

leenzelf.nl

woonlastenverzekering.nl


 

Artikel 1: Persoonsgegevens

 

1.1  Persoonsgegevens die wij van jou ontvangen, gebruiken wij onder meer voor de volgende doeleinden:

 

- om je gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening

- om met en voor jou overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen (laten) voeren en na te kunnen (laten) komen

- om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren

- om je te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail) en om je aanbiedingen te kunnen doen

- om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen

- om een financiële administratie te voeren

- om je toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze website en alle door ons aangeboden diensten en tools

 

Daarbij verwerken wij onder meer de volgende persoonsgegevens: voorletters, voornaam, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e- mailadres, of overige contactgegevens.

 

Vanuit ons vak als financieel adviseurs krijgen wij beroepsmatig bovendien vaak de beschikking over financiële gegevens, medische gegevens en in sommige gevallen zelfs over schadeverleden en strafbare feiten. Je mag van ons verwachten dat wij daar uiterst zorgvuldig mee omgaan.

 

Met dat doel zorgen wij er onder andere voor, dat onze website beveiligd is, en dat bovendien de gegevensdragers binnen onze administratie niet zo gemakkelijk door derden geraadpleegd kunnen worden.

 

Omdat wij als financieel adviseurs de belangen van onze klanten moeten kunnen behartigen bij de daarbij betrokken zakenpartners (waaronder banken en verzekeraars) kan het voorkomen, dat wij (delen van) jouw persoonsgegevens met hen moeten delen. Daarnaast kan het voorkomen, dat wij jouw gegevens moeten verstrekken aan derden indien wij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis gerechtigd zijn of worden verplicht, dan wel daartoe toestemming van u hebben gekregen.

 

 

Artikel 2: Derden

 

2.1  Onze website kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar één of meerdere websites van derden. Wij willen je er op wijzen, dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving.

 

 

Artikel 3: Bewaartermijn

 

3.1  Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij deze gegevens verzamelen of verwerken.

 

 

Artikel 4: Beveiliging

 

4.1  

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Onze directie en eventuele werknemers, die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, zijn gebonden aan geheimhouding.

 

Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of jouw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Wij kunnen hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

 

 

Artikel 5: Cookies

 

5.1  Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze website op uw PC, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Het gaat hier om zogenaamde functionele of analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om ons te helpen onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren.

 

 

Artikel 6: Wat zijn jouw rechten?

 

6.1  

Jij bent onze klant. Dus jij hebt recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van jou mogen ontvangen. Maar daarnaast heb je uiteraard nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder graag voor je samen:

 

* Je mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van jou hebben. Dit overzicht verstrekken wij kosteloos.

 

* Indien je niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens ban jou in onze administratie hebben geregistreerd, dan kun je ons verzoeken die te verwijderen.

 

* Indien je dat wenst, kunt je ons vragen jouw gegevens over te dragen aan een derde. Bijvoorbeeld je accountant, advocaat of bank.

 

* Mocht je van mening zijn, dat de manier waarop wij jouw gegevens verwerken en/of gebruiken niet correct is, dan verzoeken wij jou ons dit kenbaar te maken. Wij zullen dit dan zo spoedig mogelijk proberen te herstellen. En in het geval dat dat niet tot een acceptabele oplossing leidt kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 


 

Watch the Video

Algemene voorwaarden Blanken Meerburg gedeponeerd onder KvK. nr 04060032 01/2024